2todrive

2todriveBegeleid Rijden (2toDrive) is op 1 november 2011 van start gegaan.


Vanaf deze datum kunnen jongeren op 16,5 jarige leeftijd rijles volgen en vanaf hun 17e  verjaardag praktijkexamen voor hun rijbewijs afleggen.


Dit betekent dat jongeren vanaf hun 17 verjaardag hun praktijkexamen kunnen doen.

 

Hieronder vind je alle informatie.

 

2toDrive is in november 2011 als experiment ingevoerd in Nederland.

Door 2toDrive kunnen jongeren eerder hun rijbewijs halen, namelijk al vanaf 17 jaar.

Na het behalen van het rijbewijs mogen de jongeren tot hun 18de alleen onder begeleiding van een coach de weg op .

Door de invoering van 2toDrive veranderen er een aantal zaken omtrent het behalen van het rijbewijs:

 


Jongeren mogen vanaf 16 jaar het theorie-examen voor de auto afleggen.

De geldigheid van het theoriecertificaat wordt verlengd naar 1,5 jaar.

Vanaf 16 jaar en 6 maanden mogen jongeren starten met het volgen van rijlessen.

Het praktijkexamen mag afgelegd worden vanaf 17 jaar.

Nadat de jongere het praktijkexamen met succes heeft afgerond mag hij tot zijn 18de verjaardag alleen autorijden onder begeleiding van een coach.


 


 

17 jaar


Jongeren melden zich aan via de website www.2toDrive.nl door een begeleiderpas aan te vragen. Op deze pas komen de namen van de coaches van de jongeren te staan.

de rijschool controleert of de jongeren die zich aanmelden minimaal 16,5 jaar oud zijn.

 

TTT en BBL


Binnen het experiment 2toDrive mag de tussentijdse toets (TTT) afgelegd worden door de jongeren.

De minimum leeftijd voor het afleggen van de tussentijdse toets is verlaagd naar 16,5 jaar.

Leerlingen in de beroeps begeleidende leerweg (BBL), die voor beroepschauffeur leren, krijgen een vrijstelling voor het instroommodel. Jongeren die al 17 jaar zijn bij de start van 2toDrive en een BBLopleiding voor beroepschauffeur volgen mogen toch voor hun 18de het praktijkexamen afleggen.

 

De coach


De coach fungeert als een aanspreekpunt voor de jongere en coacht hem/haar waar nodig.

Een coach is geen rijinstructeur, hij/zij geeft geen rijles en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. De jongere heeft immers zijn rijbewijs al behaald.

In het buitenland is gebleken dat alleen al de aanwezigheid van een coach een matigende en beschermende invloed op jongeren heeft.

Aan coaches worden een aantal eisen gesteld;


¨¹  moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personenautorijbewijs (rijbewijs B);

¨¹  moet minimaal 27 jaar oud

¨¹  mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;

¨¹  mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;

¨¹  mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad;

¨¹  mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;

¨¹  moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

¨¹  De eisen rondom rijbewijsbezit en leeftijd van begeleiders gelden niet voor rijinstructeurs in de zin van de WRM 1993.

 

Voor meer informatie over het experiment kunt u terecht op de website www.2toDrive.nl.

Copyright  © All Rights Reserved, Autorijschoolwienholds.nl

BTW nr: 094581459B02  -  KVK nr: 37142977