Het examen


1. wat moet je weten over het examen

2. De indianenverhalen


wat moet je weten over het examen

Rijbewijs voor personenauto

Om aan het praktijkexamen te mogen deelnemen moet je in het bezit zijn van het theoriecertificaat. Voor deelname aan zowel het theorie- als het praktijkexamen moet je minimaal achttien jaar zijn. Deze leeftijdsgrens geldt ook voor de rijlessen


Verklaring van rijvaardigheid

Het CBR verzorgt in Nederland de rijexamens. Tijdens het examen beoordeelt het CBR of je goed in staat bent om zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Daarbij speelt de veiligheid van jezelf en van anderen een grote rol. Als je rijvaardigheid voldoende is om zelfstandig de weg op te kunnen, krijg je een Verklaring van rijvaardigheid.


Verklaring van geschiktheid

Het CBR gaat ook na of je lichamelijke of geestelijke problemen hebt die van invloed kunnen zijn op je rijgedrag. Als er medisch geen belemmeringen zijn, krijg je een Verklaring van geschiktheid.


Het examen

Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. Hiervan is een kwartier beschikbaar voor een introductie en voor de toelichting op de uitslag achteraf. Je instructeur zal mee rijden en bij het eindgesprek aanwezig te zijn.


Vooraf

In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto.


De rit

Dan begint de rit. De examinator let onder meer op je beheersing van de auto, kijkgedrag, voorrang verlenen en het rekening houden met andere weggebruikers. Hij beoordeelt je op tien examenonderdelen, zoals het in- en uitvoegen, het gedrag bij kruispunten en de bijzondere verrichtingen.


Fouten

Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Helemaal foutloos hoeft niet, het gaat om het totaalbeeld. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. Kortom, de examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Als je tijdens de tussentijdse toets een vrijstelling hebt verdiend voor de bijzondere verrichtingen, dan wordt dit onderdeel overgeslagen bij het eerstvolgende examen.


uitslag

Direct na afloop vertelt de examinator in het examencentrum de uitslag. Als je bent geslaagd, krijg je meteen de Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid.

In ruil voor deze twee documenten, twee pasfoto's en het vereiste geld kun je bij het gemeentehuis in je woonplaats je rijbewijs aanvragen.

Ben je gezakt, dan licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Ook krijg je het uitslagformulier mee, zodat je de gegevens met je instructeur kunt bespreken voor de vervolglessen. Kijk voor meer informatie bij herkansing.


Na afloop van het examen

Als je bent geslaagd, krijg je meteen de Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid. De Verklaring van rijvaardigheid is een half jaar geldig, de Verklaring van geschiktheid een jaar.


Theorie-examen

Het theorie-examen bestaat uit ja/nee vragen, meerkeuze vragen, open vragen en gedragskeuzevragen.

De vragen worden gesteld bij beelden van verkeerssituaties op grote tv-monitoren. Je kunt ze daarop ook meelezen. Je beantwoordt de vragen met drukknoppen in de tafel.

Je moet vierenveertig vragen over wet enregelgeving goed beantwoorden en dertien vragen over gevaarsherkenning.


Direct een certificaat

Het examen duurt ongeveer drie kwartier, inclusief de toelichting vóór de examenvragen. Daarna stelt de computer in ongeveer een kwartier de uitslag vast. Als je slaagt, krijg je het theoriecertificaat direct mee. Als je zakt, krijg je een uitslagformulier met daarop per examenonderwerp het aantal vragen dat je foutief, te laat of niet hebt beantwoord. Daarnaast staat een lijst afgedrukt met alle examenonderwerpen (bijvoorbeeld 'verkeersborden', 'inhalen' of 'voorrangsregels'). Je rijschool kan je uitgebreid over die onderwerpen informeren.


Meenemen naar het examen

Wanneer je deelneemt aan het praktijkexamen moet je de volgende documenten overhandigen:

de oproepkaart;

een geldig theoriecertificaat;

een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs;

eventueel het adviesformulier van je tussentijdse toets.


Herkansing

Uitslagformulier

Wanneer je bent gezakt, licht de examinator toe welke onderdelen onvoldoende waren. Je krijgt ook het uitslagformulier mee, zodat je de gegevens met je instructeur kunt bespreken voor de vervolglessen.


Meerdere herkansingen

Lang niet iedereen slaagt in één keer voor het rijexamen. Sterker nog, de meeste kandidaten hebben één of meerdere herkansingen nodig om uiteindelijk het examen succesvol af te ronden.

Uit de praktijk is gebleken dat zo'n tien procent van de kandidaten moeite heeft het rijbewijs via het 'gewone' praktijkexamen te behalen. De oorzaken hiervoor variëren. Jaarlijks zijn er ruim 30.000 kandidaten die voor de vierde keer binnen vijf jaar zakken voor hun rijexamen.


Medische eisen

Verklaring van geschiktheid

Iedereen die examen doet bij het CBR moet een Verklaring van geschiktheid hebben. Daarvoor vul je een Eigen verklaring in. Dat is een formulier met vragen over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Deze Eigen verklaring kun je kopen bij de rijscholen, de gemeenten en het CBR.Onderzoek door een arts.


Onderzoek door Arts

Als je één of meer vragen op de Eigen verklaring met ‘ja’ beantwoordt, is onderzoek door een arts nodig. Deze arts moet dan een aantekening op de Eigen verklaring zetten. Bij bepaalde medische aandoeningen kan het CBR naast de aantekening van een arts ook vragen om een onderzoek door een medisch specialist, zoals een oogarts of neuroloog.

Uit de aantekening van de arts op de Eigenverklaring of het onderzoek van de specialist zal vaak blijken dat je geschikt bent voor het besturen van motorrijtuigen. In een enkel geval worden aanvullende voorwaarden of beperkingen opgelegd.


Twijfels over je rijgeschiktheid?

Als je twijfels of vragen hebt over je medische geschiktheid, stuur dan voordat je begint met rijlessen een Eigen verklaring in. Voeg daarbij een afschrift van de persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie. Dit kan onnodige kosten voor de lessen voorkomen. Overleg eventueel met de keurend arts. Schrijf bovenaan de Eigen verklaring ‘Informatie Eigen verklaring’.


Technisch onderzoek

Je hebt de Eigen verklaring opgestuurd. Wanneer blijkt dat er geen medische bezwaren zijn om aan het verkeer deel te nemen, krijg je van het CBR een uitnodiging voor een Technisch Onderzoek of een rijtest. Die is altijd in de buurt van jouw woonplaats.


Een Technisch Onderzoek is er met name op gericht om te bepalen of aanpassingen nodig zijn en zo ja, welke. Tijdens de rijtest wordt bekeken of je goed kunt sturen, gas geven en remmen en of je bijvoorbeeld snel genoeg reageert op verkeersituaties. Kortom, ben je in staat om eventueel na de nodige lessen veilig en verantwoord aan het verkeer deel te nemen? Uiteindelijk kies je met het CBR voor de eventueel aangepaste auto waarin je hetzelfde kunt als een doorsnee automobilist. Je moet niet alleen dezelfde mogelijkheden krijgen, maar voor jou moeten ook dezelfde veiligheidsnormen gelden


Het beginnerrijbewijs

Iedereen die voor het eerst een rijbewijs haalt, valt onder de nieuwe regeling. Voor beginnende bestuurders gelden de eerste vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs strengere regels. De nieuwe weggebruikers krijgen een strafpunt als zij worden aangehouden vanwege bumperkleven, een snelheidsoverschrijding van meer dan dertig kilometer per uur, een alcoholpromillage van 0,2 en hoger en het veroorzaken van ongevallen waarbij doden of gewonden vallen.

Het rijbewijs wordt geschorst als iemand voor de derde keer is aangehouden en veroordeeld. Blijkt uit het daaropvolgende rijvaardigheidsonderzoek dat de beginnende bestuurder niet rijvaardig is, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard.


Rijvaardigheidsonderzoek

Het rijvaardigheidsonderzoek bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Naast educatie staat de kwaliteit van het rijgedrag tijdens het onderzoek voorop.

Als de rijvaardigheid en theoriekennis onvoldoende zijn, moet de kandidaat opnieuw een volledig examen doen. De kosten voor het onderzoek komen voor rekening van de overheid.


Bron: CBR


De indianenverhalen


Er gaan veel indianenverhalen rond onder de candidaten voor her rijbewijs. hieronder staan een paar linkjes naar filmpjes die laten zien wat de examinator nou echt van je verwacht.


Bekijk de filmpjes maar even. Dan hoor je een examinator vertellen.

Niet in Zaanstad maar het gaat om wat hij of zij wil zien.


Snelweg:

https://www.youtube.com/watch?v=ExUIERWBPCM


Examen route 1

https://www.youtube.com/watch?v=SUEHGK1soJQ


Examen route 2

https://www.youtube.com/watch?v=aUwChEbNjFQ


Examenroute 3

https://www.youtube.com/watch?v=R1b_E-_ZBA8


Examenroute 4

https://www.youtube.com/watch?v=xdW-aSbloD0


Copyright  © All Rights Reserved, Autorijschoolwienholds.nl

BTW nr: 094581459B02  -  KVK nr: 37142977